Friday, 29 August 2014

เสวนาวิชาการ(ฟรี) 4 ก.ย.57

20X26

Latest Update

หลักสูตรที่ทุกคนถามหา

หลักสูตร “การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 27 – 31...

กิจกรรม

งานเสวนาอาเซียนและสิ่งแวดล้อม

งานเสวนาอาเซียนและสิ่งแวดล้อม

สำนักสิริพัฒนาได้จัดเสวนาวิชาการเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับนวัตกรรมและการเติบโตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำหรับท่านผู้สนใจ สามารถดาว์นโหลดเอก...

จัดโครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน SAR ปีการศึกษา 2556 : การเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่ 5.1...

จัดโครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน SAR ปีการศึกษา 2556 : การเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่ 5.1

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 สำนักสิริพัฒนา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน SAR ปีการศึกษา 2556 : การเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ให้แก่ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทุกคณะ และเจ้าหน้าที่คณะท...

«
»

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้124
เมื่อวานนี้131
สัปดาห์ที่ผ่านมา692
Since 28 February 201344501

Currently are 11 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แหล่งรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้นนำของประเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกในอัตราส่วนมากที่สุดในประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

มีห้องเรียนและห้องประชุม บริการอบรม หลากหลายความจุ

ห้องสมุดใหญ่และทันสมัยที่สุด

แหล่งรวบรวมความรู้ รูปแบบใหม่ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ รุ่นที่ 7

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ รุ่นที่ 7

หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการมีประสิทธิภาพ(Efficiency)...

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล” รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล ปัจจัยทางการบริหารยุคใหม่ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก...

หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 6

หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 6

หลักการและเหตุผล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในสายงานต่างๆ...

หลักสูตร “เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร” รุ่นที่ 6

หลักสูตร “เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร” รุ่นที่ 6

หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการธุรกิจของกิจการประเภทต่าง ๆ ยอมรับแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยง...

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 4

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 4

หลักการและเหตุผล การที่องค์กรจะบรรลุตามวัตถุประสงค์...

หลักสูตร “มิติใหม่ของการบริหารงานห้องสมุดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 4

หลักสูตร “มิติใหม่ของการบริหารงานห้องสมุดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 4

หลักการและเหตุผล จากการรวมตัวของอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 โดยมุ่งเน้นที่ความสำคัญของประชากรในอาเซียน...

หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 14 ธันวาคม...

«
»
หลักสูตร “เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร” รุ่นที่ 5

หลักสูตร “เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร” รุ่นที่ 5

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร” รุ่นที่ 2

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ รุ่นที่ 7

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ รุ่นที่ 7

หลักสูตร “การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 27

หลักสูตร “การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 27

«
»