Friday, 01 August 2014

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้14
เมื่อวานนี้89
สัปดาห์ที่ผ่านมา354
Since 28 February 201341678

Currently are 13 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แหล่งรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้นนำของประเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกในอัตราส่วนมากที่สุดในประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

มีห้องเรียนและห้องประชุม บริการอบรม หลากหลายความจุ

ห้องสมุดใหญ่และทันสมัยที่สุด

แหล่งรวบรวมความรู้ รูปแบบใหม่ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

Latest Update

หลักสูตรที่ทุกคนถามหา

หลักสูตร “การเขียนกรณีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2557...

ด่วน! หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบราชการสำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ” รุ่นที่ 3 วันที่ 29-31 กรกฎาคม...

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบราชการสำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบราชการสำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ” รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล การบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันนั้นแวดล้อมไปด้วยนโยบาย...

หลักสูตร “เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร” รุ่นที่ 5

หลักสูตร “เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร” รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการธุรกิจของกิจการประเภทต่าง ๆ ยอมรับแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยง...

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล จากการรวมตัวของการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี...

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล การที่องค์กรจะบรรลุตามวัตถุประสงค์...

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ รุ่นที่ 7

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ รุ่นที่ 7

หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการมีประสิทธิภาพ(Efficiency)...

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล” รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล ปัจจัยทางการบริหารยุคใหม่ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก...

หลักสูตร “การเขียนกรณีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”(Writing an Effective Case...

หลักสูตร “การเขียนกรณีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2557 (จำนวน 3 วัน...

«
»
หลักสูตร “การเงินสำหรับนักบริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน” รุ่นที่ 15 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 57

หลักสูตร “การเงินสำหรับนักบริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน” รุ่นที่ 15 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 57

หลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ 21

หลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ 21

หลักสูตร “การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 32

หลักสูตร “การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 32

หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบราชการสำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบราชการสำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร” รุ่นที่ 5

หลักสูตร “เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร” รุ่นที่ 5

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 2

«
»

กิจกรรม

งานเสวนาอาเซียนและสิ่งแวดล้อม

งานเสวนาอาเซียนและสิ่งแวดล้อม

สำนักสิริพัฒนาได้จัดเสวนาวิชาการเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับนวัตกรรมและการเติบโตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำหรับท่านผู้สนใจ สามารถดาว์นโหลดเอก...

จัดโครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน SAR ปีการศึกษา 2556 : การเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่ 5.1...

จัดโครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน SAR ปีการศึกษา 2556 : การเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่ 5.1

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 สำนักสิริพัฒนา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน SAR ปีการศึกษา 2556 : การเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ให้แก่ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทุกคณะ และเจ้าหน้าที่คณะท...

«
»