Monday, 22 December 2014

Latest Update

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันอังคารที่ ๓ - วันศุกร์ที่ ๑๓...

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน

หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 10 มีนาคม -...

เสวนาวิชาการ ฟรี

เสวนาวิชาการเรื่อง “เจาะลึกรัฐบาลในอาเซียนกับโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทย” วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา...

กิจกรรม

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557...

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สรุปประเด็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 13 สิงหาคม 2557...

«
»

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้40
เมื่อวานนี้143
สัปดาห์ที่ผ่านมา40
Since 28 February 201358947

Currently are 15 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แหล่งรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้นนำของประเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกในอัตราส่วนมากที่สุดในประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

มีห้องเรียนและห้องประชุม บริการอบรม หลากหลายความจุ

ห้องสมุดใหญ่และทันสมัยที่สุด

แหล่งรวบรวมความรู้ รูปแบบใหม่ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตร

หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 10 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558

หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 10 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 1

facebook

like us

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร “เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร” รุ่นที่ 6

หลักสูตร “เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร” รุ่นที่ 6

หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการธุรกิจของกิจการประเภทต่าง ๆ ยอมรับแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยง...

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 4

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 4

หลักการและเหตุผล การที่องค์กรจะบรรลุตามวัตถุประสงค์...

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก” รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล การทำงานให้สำเร็จและบรรลุผลภายใต้สภาพความยุ่งยาก...

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล” รุ่นที่ 4

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล” รุ่นที่ 4

หลักการและเหตุผล ปัจจัยทางการบริหารยุคใหม่ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก...

«
»
หลักสูตร “เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร” รุ่นที่ 5

หลักสูตร “เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร” รุ่นที่ 5

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร” รุ่นที่ 2

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ รุ่นที่ 7

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ รุ่นที่ 7

หลักสูตร “การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 27

หลักสูตร “การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 27

«
»