Wednesday, 23 April 2014

หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตร “การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 31

หลักสูตร “การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่...

Professional Project Planning and Management (ขออภัยรุ่นนี้งดจัด ผู้จัดขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ) ...

การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22...

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา

สำนักสิริพัฒนาได้รับความไว้วางใจให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน และภาคเอกชน ซึ่งจากความน่าเชื่อถือทำให้มูลค่าโครงการในปี 2554 สูงถึง 200 กว่าล้านบาทโดยเพิ่มจากปี 2553 ถึง 3 เท่า อันเนื่องมาจากสำนักได้รับความไว้วางใจให้จัดการอบรมให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ อาทิเช่น - กระทรวงสาธารณสุข ...

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้142
เมื่อวานนี้165
สัปดาห์ที่ผ่านมา471
Since 28 February 201331703

Currently are 9 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แหล่งรวมผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้นนำของประเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกในอัตราส่วนมากที่สุดในประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

มีห้องเรียนและห้องประชุม บริการอบรม หลากหลายความจุ

ห้องสมุดใหญ่และทันสมัยที่สุด

แหล่งรวบรวมความรู้ รูปแบบใหม่ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

แนะนำหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน

การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง

หลักสูตรสำหรับหัวหน้างานระดับชำนาญการพิเศษ

สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 3

เปิดเผยเคล็คลับที่นี่ที่เดียว

Latest Update

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่มีผลงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ในอนาคต กับหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ประกาศ รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรมนานาชาติ (1 อัตรา) สำนักสิริพัฒนา...

ประกาศ เลื่อนการอบรม

ขอเลื่อนการอบรม หลักสูตร การเงินสำหรับนักบริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 14 เป็นวันที่ 10-11...

หลักสูตรที่ทุกคนถามหา

หลักสูตร “การเขียนกรณีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2557...

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล การที่องค์กรจะบรรลุตามวัตถุประสงค์...

หลักสูตร “การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 31

หลักสูตร “การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 31

Professional Project Planning and Management (ขออภัยรุ่นนี้งดจัด ผู้จัดขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ) หลักการและเหตุผล ...

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 1

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล จากการรวมตัวของการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี...

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก” รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล การทำงานให้สำเร็จและบรรลุผลภายใต้สภาพความยุ่งยาก...

หลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่” รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล การที่สถาบันอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อรับใช้ประเทศชาตินั้น คณาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรหลักของสถาบันอุดมศึกษาในการช่วยส่งเสริมบัณฑิตจะต้องมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาการเรียนการสอน...

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล” รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล ปัจจัยทางการบริหารยุคใหม่ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก...

หลักสูตร “มิติใหม่ของการบริหารงานห้องสมุดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “มิติใหม่ของการบริหารงานห้องสมุดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล จากการรวมตัวของอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 โดยมุ่งเน้นที่ความสำคัญของประชากรในอาเซียน...

«
»
หลักสูตร “การเงินสำหรับนักบริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน” รุ่นที่ 14 วันที่ 10-11 เม.ย.57

หลักสูตร “การเงินสำหรับนักบริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน” รุ่นที่ 14 วันที่ 10-11 เม.ย.57

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 31

หลักสูตร “การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 31

หลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ 20

หลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ 20

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 1

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 1

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก” รุ่นที่ 2

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก” รุ่นที่ 2

«
»

หลักสูตรเดือนหน้า

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 1...

หลักการและเหตุผล จากการรวมตัวของการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 โดยส่วนหนึ...

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก” รุ่นที่ 2...

หลักการและเหตุผล การทำงานให้สำเร็จและบรรลุผลภายใต้สภาพความยุ่งยาก ซับซ้อน มีผลกร...

หลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่” รุ่นที่ 3...

หลักการและเหตุผล การที่สถาบันอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อรั...

หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 1 (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)...

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2557 1. หลักการและเหตุผล ผู้บริหารใ...

«
»