สำนักสิริพัฒนา

ให้บริการหลักสูตรอบรม และบริการจัดหลักสูตรให้กับหน่วยงาน แบบครบวงจร

.

ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม
นำไปลดหย่อน ภาษีได้ 2 เท่า ทุกหลักสูตร

ต้องการจัดอบรม

ปฏิทินอบรม

สมัครอบรม

27280367
28290324
25260424
240524
280624
260724
230824
23250467
23240467
28290567
14150567
11140667
1

Contact

งานการเงิน

TEL 0-2727-3226,32,34

FAX 0-2375-4720

acc-siripattana@nida.ac.th

งานอบรม

TEL 0-2727-3213,14,31,33

Mobile 082-790-1952

trainingsiri@nida.ac.th

เวลาทำการ

Mon – Fri

8.30-16.30

Views: 573